Vai zināji?

Cilvēka organismā ir 70 reižu vairāk taurīna, nekā vienā pilnā Red Bull skārdenē?

Avots: Belli, DC. Taurine and TPN solutions? Nutrition 1994; 10: 82-84