Kādēļ šie saldinātāji, Aspartame un Acesulfame K, tika izvēlēti, lai aizvietotu cukurus Red Bull Sugarfree?

Aspartame / Sucralose un Acesulfame K ir starp vispārbaudītākajiem un visizmantotākajiem cukura aizvietotājiem pasaulē. Visi tie ir ar nevainojamu nekaitīguma novērtējumu. Neskaitāmi zinātniski pētījumi parādījuši, ka šīs vielas ir droši lietojamas kā saldinošaas sastāvdaļas. Šo saldinātāju nekaitīgumu novērtējušas regulatīvās iestādes visā pasaulē. Likumdevēji paļaujas uz nekaitīguma vērtējumiem no neatkarīgu zinātnieku padomdevēju organizācijām kā European Food Safety Authority (EFSA), United States Food and Drug Administration (FDA) un Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA).